FRÅGA 1 AV 5:

När hände det här?

Sveriges första kvinnliga officerare utexaminerades vid svenska flygvapnet

Välj ett av tre alternativ.