Kampanjen arrangeras av:
Santa Maria Sverige AB
Råsundavägen 18
169 67 Solna

i samarbete med Rider Eventmarketing AB

Genom att delta i tävlingskampanjen: ”Hela Sverige firar” accepterar du nedan regler och samtycker till att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR. Ansvarig för behandling av personuppgifterna är Rider Eventmarketing AB. All persondata kommer att hanteras konfidentiellt och enligt svensk lag.

Anställda hos företaget som har medverkat i planering och utveckling av denna tävling/kampanj får inte delta.


Samma person får tävla hur många gånger de vill men kan endast vinna vardera vinst en gång.

Tävlingskampanjen pågår från den 30 augusti 2021 till och med 7 november 2021, 10 veckor.

Vinnarna presenteras varje vecka under tävlingsperioden.

Så här deltar du:

  1. Gå in på www.tacoquiz.se
  2. Tävla hur många gånger du vill.
  3. Tävlingen går ut på att svara rätt på samtliga 5 frågor och därefter gissa rätt på antalet chips som döljer sig i en skål. Närmast vinner. Om fler än en person avger samma korrekta svar kommer en av dessa att utses till vinnare genom en särtävling.
  4. Varje vecka utses en vinnare via ett e-postmeddelande till den adress som tävlingsdeltagaren uppgav på tacoquiz.se
  5. Första priset en (1st) 65” TV lottas ut efter avslutad tävling till en vinnare från alla deltagare som svarat rätt på alla frågor.

Vinster:

Vinstskatt:

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren

Hur mottar du din vinst:
Vinnarna kontaktas via e-post, högst en vecka efter spelad vecka då man vunnit. För att ta del av vinsten behöver vi få person – och adressuppgifter dit vinsten ska skickas inom 14 dagar. Mottar vi inget svar inom denna tid dras en ny vinnare. Vinsten skickas ut till vinnaren och det kan ta upp till fyra (4) veckor efter att vi mottagit adressuppgifterna till dess att vinsten levereras.

Vinnarna publiceras på tacoquiz.se med namn och vecka, när man vunnit.

Vi ansvarar inte för extra kostnader som orsakas av att mottagaren inte hämtat ut sitt paket i tid.

Vinsterna kan ej bytas mot kontanter eller andra vinster. Vinsterna är personliga och kan ej överlåtas till annan person.

Ogiltigt deltagande
Vid felaktigt användande stängs deltagarens konto av. Om arrangören misstänker fusk eller olämpligt beteende som går emot reglerna har arrangören rätt att diskvalificera deltagaren. 

Varumärken och upphovsrätt 
Alla varumärken och andra element som är förknippade med immateriella rättigheter på denna hemsida är skyddade av tillämpliga regler om skydd för immateriella rättigheter och tillhör Santa Maria Sverige AB eller tredje part och kan inte användas utan skriftligt godkännande från rättighetsinnehavaren.

Personuppgifter
Arrangören förbinder sig att hantera alla personuppgifter enligt GDPR (2016/679). Personuppgifter sparas för att kunna administrera tävlingen, efter avslutad tävling raderas uppgifterna.

Allmänt
Dessa villkor och genomförandet av denna kampanj och tävling samt tolkning och tillämpning av villkoren ska uteslutande regleras i enlighet med svensk lagstiftning med exklusiv behörighet för svenska domstolar.

Deltagarna godtar att arrangören inte tar ansvar för personskador, förluster, kostnader, skador, oavsiktliga missförstånd eller missnöje av något slag som följer helt eller delvis, direkt eller indirekt som en konsekvens av detta godkännande.

Arrangören tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

Arrangören ansvarar inte för tredje parts handlande eller försummelse.

Arrangören förbehåller sig rätten till att:

  • vid behov uppdatera villkoren under kampanjperioden. Vid fortsatt deltagande anses eventuella ändrade villkor vara godkända.
  • stänga av en användare utan förvarsel vid olämpligt beteende eller misstänkt fusk.
  • när som helst avbryta denna kampanj utan att därigenom ådra sig något ansvar.

Personer som bryter mot dessa kampanjvillkor kommer att uteslutas ur kampanjen.