Veckovinnare!

Vinnare Första pris
TV: L. Renström

v.44
Vinnare Högtalare: K. Karlsson

v.43
Vinnare Högtalare: Å. Holmkvist

v.42
Vinnare Högtalare: H. Borg

v.41
Vinnare Högtalare: A. Falsafi Swaich

v.40
Vinnare Högtalare: K. Karlsson

v.39
Vinnare Högtalare: B. Hjalmarsson

v.38
Vinnare Högtalare: M. Isberg

v.37
Vinnare Högtalare: J. Orre

v.36
Vinnare Högtalare: L. Bäck

v.35
Vinnare Högtalare: A. Leijonhufvud Winald